Skip links

Učivo pre strednú školu – 3. ročník

Zvoľte si predmet

Slovenský jazyk a literatúra

Srbský ako nematerinský jazyk

Výpočtová technika a informatika

Telesná a zdravotná výchova

Filozófia

Dejepis

Zemepis

Biológia

Matematika

Fyzika

Chémia

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Volitelné predmety

Občianska výchova

Náboženstvo

Jazyk, média a kultúra

Umenie a dizajn

Jednotlivec, skupina a spoločnosť

Vzdelávanie pre trvalo udržitelný rozvoj

Slovenský s prvkami narodnostnéj kultúri (fakultativne pre žiakov v srbskom oddelení)

Vedeckovýskumná metodologia

Aplikované vedy

Relígia a civilizácia