Skip links
Učivo pre základnú školu – 8. ročník

Zvoľte si predmet

Slovenský jazyk

Matematika

Biológia

Zemepis

Dejepis

Fyzika

Chémia

Technika a technológia

Informaticka a výpočtová technika

Výtvarná kultúra

Hudobná kultúra

Telesná a zdravotná výchova

Cudzí jazyk

Srbský ako nematerinský

Občianska výchova

Náboženstvo