Skip links

Slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre stredné školy

MateriálLink
Antonymá.pptxStiahnuť
Homonymá.pptxStiahnuť
Synonymá.pptx
Stiahnuť
Spisovný jazyk a nárečia.ppt
Stiahnuť
Slovenský jazyk vo Vojvodine.ppt
Stiahnuť
VŠEOBECNE O JAZYKU.ppt
Stiahnuť
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA SLOVENČINY.pptx Stiahnuť
Výslovnosť spoluhlások.pptx Stiahnuť