Skip links
Učivo pre základnú školu – 5. ročník

Zvoľte si predmet

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Biológia

Zemepis

Dejepis

Technika a technológia

Informaticka a výpočtová technika

Výtvarná kultúra

Hudobná kultúra

Telesná a zdravotná výchova

Cudzí jazyk

Srbský ako nematerinský

Občianska výchova

Náboženstvo