Skip links

Zemepis

MateriálLink
priemysel.pptxStiahnuť
hospodárstvo.pptxStiahnuť
polnohospodarstvo.pptx
Stiahnuť
poloha a rozmiestneniesidel.pptx Stiahnuť
Pojem a vznik prvých sídel.pptxStiahnuť
zemepisna siet.ppt Stiahnuť
prvky mapy.pptx Stiahnuť
POJEM MAPY A JEJ VÝVOJ POČAS DEJÍN.pptx Stiahnuť
kartograficke znacky a zobrazovanie reliefu.pptxStiahnuť
zakladne pojmy o obyvatelstve.pptx
Stiahnuť
prirodzeny pohyb obyvatelstva, migracie.pptx Stiahnuť